Haliç Metro Köprüsü İnşaatı

Haliç Metro Köprüsü İnşaatı

Konu: Dönen köprü ayağı üst segmentlerin kaldırılması ve montajı.

Çalışma: 310 ton ağırlığındaki üst yapı segmentlerinin senkronize olarak 2 tespit noktasından nihai montaj bölgesine kaldırılması…

Cape Baltik Gemisi

Cape Baltik Gemisi

Projeler
Konu: Cape Baltic Gemisi Ana makine Konumlandırılması. Çalışma: 600 ton ağırlığındaki MAN 6570MC ana makinanın 12 noktadan 100 ton kapasiteli silindirlerle senkronize olarak kaldırılması…