Sadabad 1 Viyadüğü Bakım Çalışması

Sadabad 1 Viyadüğü Bakım Çalışması

Konu: Viyadük mesnetlerinin değişimi.

Çalışma: 160 ton 20 adet silindirin merkezi hidrolik üniteden senkronize olarak kaldırılması ve 400 adet mesnetin değişimine müteakip senkronize indirilmesi…

Haliç Metro Köprüsü İnşaatı

Haliç Metro Köprüsü İnşaatı

Projeler
Konu: Dönen köprü ayağı üst segmentlerin kaldırılması ve montajı. Çalışma: 310 ton ağırlığındaki üst yapı segmentlerinin senkronize olarak 2 tespit noktasından nihai montaj bölgesine kaldırılması…
Cape Baltik Gemisi

Cape Baltik Gemisi

Projeler
Konu: Cape Baltic Gemisi Ana makine Konumlandırılması. Çalışma: 600 ton ağırlığındaki MAN 6570MC ana makinanın 12 noktadan 100 ton kapasiteli silindirlerle senkronize olarak kaldırılması…